25ης Οκτωβρίου 49 ., Χαλκίδα, Δήμος Χαλκιδέων 34100