ΣΟΥΠΕΡ ΤΣΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΙΩΝ Α.Ε Κτηνοτροφική Μονάδα - Εκτροφείο Νέα Αρτάκη

Διεύθυνση
ΒΟΥΔΟΥΡΗ 1, Νέα Αρτάκη, Δήμος Χαλκιδέων 346 00
Τηλέφωνο

Διεύθυνση Κτηνοτροφικές Μονάδες – Εκτροφεία ΣΟΥΠΕΡ ΤΣΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΙΩΝ Α.Ε στο χάρτη, πως θα πάτε: