ΣΟΥΠΕΡ ΤΣΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΙΩΝ Α.Ε Κτηνοτροφική Μονάδα - Εκτροφείο Νέα Αρτάκη

Διεύθυνση
ΒΟΥΔΟΥΡΗ 1, Νέα Αρτάκη, Δήμος Χαλκιδέων 346 00
Τηλέφωνο

Διεύθυνση Κτηνοτροφικές Μονάδες – Εκτροφεία ΣΟΥΠΕΡ ΤΣΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΡΝΙΘΙΩΝ Α.Ε στο χάρτη, πως θα πάτε:

To protect your personal data, your connection to the embedded map has been blocked.
Click the Load map button below to load the map. By loading the map you accept the privacy policy of Google.