Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 43, Κάνηθος, Χαλκίδα, Δήμος Χαλκιδέων 341 00