Κλειστή Φυλακή Χαλκίδας Δημόσια Υπηρεσία - Επιχείρηση

Διεύθυνση Δημόσιες Υπηρεσίες – Επιχειρήσεις
Κράτος – Πολιτεία Κλειστή Φυλακή Χαλκίδας στο χάρτη, πως θα πάτε:

Σωφρονιστικό Κατάστημα – Φυλακές Χαλκίδας