Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Χαλκίδας – Κέντρο

Πρώην Νομαρχιακό ΚΕΠ (0348) Χαλκίδας

2221088822
2221084702
34100
Πλατανιώτη και Δούνα, Χαλκίδα

Leave A Comment