ΙΣΤΟΣ CONSTRUCTIONS ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Χαλκίδα

Μόνιμα Κλειστό
Διεύθυνση
Μεσσαπίων 21, Χαλκίδα, Δήμος Χαλκιδέων 34132
Τηλέφωνο