ΙΣΤΟΣ CONSTRUCTIONS ΑΤΕ Τεχνική Εταιρεία Χαλκίδα

Μόνιμα Κλειστό
Διεύθυνση
Μεσσαπίων 21, Χαλκίδα, Δήμος Χαλκιδέων 34132
Τηλέφωνο