ΙΙΕΚ Praxis

Αδειοδοτημένο Ιδιωτικό ΙΕΚ από το Υπουργείο Παιδείας.

2221074005, 2221061607
34132
Λεωφόρος Χαϊνά 95, Χαλκίδα

Leave A Comment