Δημήτριου Πολιορκητού, Χαλκίδα, Δήμος Χαλκιδέων 34100