Εφορία ΔΟΥ Χαλκίδας ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διεύθυνση Δημόσιες Υπηρεσίες – Επιχειρήσεις
Κράτος – Πολιτεία Εφορία ΔΟΥ Χαλκίδας στο χάρτη, πως θα πάτε:

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (1732) Χαλκίδας – Ιστιαίας – Λίμνης Ευβοίας

Email Επικοινωνίας για Τμήματα ΔΟΥ Χαλκίδας
dmy.doy1732@2472.syzefxis.gov.gr, ΜΗΤΡΩΟ
dikastiko.doy1732@2472.syzefxis.gov.gr, ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
eisod.doy1732@2472.syzefxis.gov.gr, ΕΙΣΟΔΗΜΑ
kef.doy1732@2472.syzefxis.gov.gr, ΚΕΦΑΛΑΙΟ
fpa.doy1732@2472.syzefxis.gov.gr, ΦΠΑ