Εφορία ΔΟΥ Χαλκίδας

Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (1732) Χαλκίδας – Ιστιαίας – Λίμνης Ευβοίας

(κέντρο) 2221353100, (Υποδιευθυντής) 2221353103,(Γραμματεία) 2221353196, (Αυτοκίνητα) 2221353166, (Βεβαίωση) 2221353110, (Διαχείριση) 2221353178 (Δικαστικό & Νομικής Υποστήριξης) 2221353141 -9, 2221353140, (Διοικητικής & Μηχανογραφικής Υποστήριξης) 2221353190, (Διπλότυπα) 2221353188, (Εισόδημα) 2221353150 -9, (Εκδοτήρια) 2221353188 (Ελεγχος) 2221353121 -34, (Ελεγχος Προϊστάμενος) 2221353120, (Ενημερότητες) 2221353181, (ΕΝΦΙΑ) 2221353179, (Εξοδα) 2221353180, (Επιμελητής) 2221353189, (Επιστροφές-Διαγραφές) 2221353182 -6, (Εσοδα Προϊστάμενος) 2221353187, (Κ.Φ.Α.Σ.-Κ.Β.Σ.) 2221353136 -8, (Κεφάλαιο) 2221353170 -5, (Λογιστικό) 2221353111 -9, (Μητρώο) 2221353191 -5, (Προϊστάμενος) 2221353102, (Πρωτόκολλο) 2221353100, (Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους) 2221353197, (Ταμείο) 2221353114, (Φ.Π.Α.) 2221353160 -5
2221353109
34100
Δημάρχου Σκούρα, Δύο Δέντρα Χαλκίδα

Leave A Comment