Αγίου Γεωργίου 24, Βασιλικό, Βασιλικό, Δήμος Χαλκιδέων 340 02