Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας – ΔΕΥΑΧ

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χαλκίδας – ΔΕΥΑΧ, κατάστημα Χαλκίδας

2221029995 (κέντρο), 2221020440, 2221023518 (βλάβες)
2221086758
34100
Νεοφύτου 69, Χαλκίδα

Leave A Comment