Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Κύμης Δημόσια Υπηρεσία - Επιχείρηση

Διεύθυνση Δημόσιες Υπηρεσίες – Επιχειρήσεις
Κράτος – Πολιτεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) Κύμης στο χάρτη, πως θα πάτε:

Η εφορία αυτή έχει την καθ’ύλην και κατά τόπον αρμοδιότητα των τέως Δ.Ο.Υ. ΚΥΜΗΣ και Δ.Ο.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ