Βιομηχανία, Εμπόριο, Υπηρεσίες

Abile
2221 081531
34100
Ληλαντίων 14, Χαλκίδα
Exairetico
2221088251
34100
Αγγελάτου 25, Χαλκίδα.
Zaouris Led Store
2221020830
34100
Βενιζέλου 64, Χαλκίδα
,
Αφοί Βραϊμάκη
2221 074210
34100
Αβάντων 49, Χαλκίδα
Οπτικά Πάνος
2221023233
34100
Αβάντων 46, Χαλκίδα