Παθολόγοι

Μόσχος Μιχαήλ
2221020729
6976308350
Αντωνίου 25, Χαλκίδα
Τερζάκης Αντώνιος
2221112340
6942651205
34100
Φαβιέρου 14, Χαλκίδα