Λογοπεδικοί – Λογοθεραπευτές

Κατσαντώνη Μαρία – Δαύρη Χρυστούλα – Εύλογο Έργο
2221082828
6946950535
34100
Παπαφλέσσα 18, Χαλκίδα
Νίκος Πράκουρας
2221086818
6936713790
Αγγελή Γοβιού 19, Χαλκίδα