Εκπαίδευση, Εργασία

ΙΙΕΚ Praxis
2221074005, 2221061607
34132
Λεωφόρος Χαϊνά 95, Χαλκίδα
ΣΤΟΝ ΜΑΓΙΚΟ ΑΥΛΟ
22210 23022, 89818
34100
Προκοπίου 16 και Αγ.Παρασκευής 16, Χαλκίδα