Δημόσια Διοίκηση – Υπηρεσίες

Δήμος Ερέτριας, Δημαρχείο
22290 62207
22290 62218
34008
Αρχαίου Θεάτρου 1, Ερέτρια
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Δήμου Ερέτριας – ΔΕΥΑΕ
2229064400 (κέντρο, βλάβες), 2229064001 (Έκδοση λογαριασμών),
2229064401
34008
Τιμοκράτους Φανοκλέους 1, Ερέτρια
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Ερέτριας
2229067000
2229067080
34008
Λεωφόρος Αρχαίου Θεάτρου 11, Ερέτρια
Λιμενικό Τμήμα Ερέτριας
2229062201
34008
Ερατωνύμου 26, Ερέτρια