Χρήσιμα Τηλέφωνα Ιστιαίας

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Ιστιαίας
2226069364
2226069365
34200
Κτίριο Δημαρχείου – Κεντρική Πλατεία Ιστιαίας