Ιατρός

Αθανάσιος Πιλάτης
2221024934
Χαϊνά 70, Χαλκίδα
Μόσχος Μιχαήλ
2221020729
6976308350
Αντωνίου 25, Χαλκίδα
Χριστίνα Ν. Λούτσου- Καραμάνου
2221028588
6945541455
34100
Ερμού 10, Χαλκίδα
,