Διαμονή

Hotel Hara
2221076305
34100
Λεωφόρος Καρώνη 21, Χαλκίδα