Αρχιεπισκόπου - Μακαρίου, Χαλκίδα, Δήμος Χαλκιδέων 341 00