ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ - ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟ - ΦΟΥΡΝΟΣ Δήμος Χαλκιδέων

Διεύθυνση
Δοκός, Πέι, Δήμος Χαλκιδέων 341 00
Τηλέφωνο

Διεύθυνση Αρτοποιία – Φούρνοι
Εμπόριο ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΖΥΜΗ – ΑΛΙΜΠΙΝΙΣΗΣ ΑΒΕΕ στο χάρτη, πως θα πάτε:

To protect your personal data, your connection to the embedded map has been blocked.
Click the Load map button below to load the map. By loading the map you accept the privacy policy of Google.