Δημόσια Διοίκηση – Υπηρεσίες

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Νέου Πύργου Ωρεών
2226350630
222 607 2851
34200
Νέος Πύργος Εύβοιας
Λιμενικός Σταθμός Ωρεών
2226071267
34200
Μαρίνα Ωρεών, Εύβοια