Δημόσια Διοίκηση – Υπηρεσίες

ΔΕΥΑΕ Κατάστημα Αμαρύνθου
2229038991 (κέντρο, βλάβες), 2229067051 (διευθυντής), 6977236734 (βλάβες εκτός ωραρίου & Σαββατοκύριακα)
2229067050
34006
Αμάρυνθος
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Δημοτικής Ενότητας Αμαρύνθου
2229038911
34006
Αρτέμιδος Αμαρυνθίας 5, Αμάρυνθος